Predaj a servis pekárenských strojov a zariadení
Produkty
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt
24 hodinový servis
Horizontálny baliaci automat BH-08

Baliaci automat BH-08 PC servo je kontinuálne pracujúci, počítačom riadený stroj, poháňaný dvojicou servomotorov a jedným asynchrónnym motorom. Umožňuje rýchle prestavenie na iný tovar.

Určený je pre zákazníkov so širokým sortimentom rozmerných výrobkov, kde sa prejaví jeho flexibilita. Zadávanie parametrov je riešené cez kontaktný displej typu "touch screen". Programové vybavenie stroja umožňuje voľbu komunikačného jazyka -nemecký, anglický, poľský, ruský a maďarský jazyk. Teplota zvárania priečneho a pozdĺžneho zvaru je integrovaná do programového zabezpečenia a zadáva sa spolu s parametrami balených výrobkov do pamäte počítača.Je možné zaprogramovať do 99 výrobkov.

Ďalšou výhodou počitačoveho riadenia je jednoduché pripojenie najrôznejších periférnych zariadení, a tým možnosť plného využitia výkonnových parametrov stroja .

Toto usporiadanie ponúka vysoké výkony a rýchle prestavenia stroja na iný tovar.
Je vhodný na balenie výrobkov pravidelných tvarov a vyhovujúcej pevnosti:
- potravinárske a pekárenské výrobky (napr. chlieb, cereálne výrobky, koláče, obložené žemle a bagety)
-  zelenina - paprika, paradajky a uhorky na táckach
- technické výrobky väčších rozmerov
- multipack a pod.

Periférne zariadenia :
- tepelná perforácia s voliteľnou šírkou, vyvinutá špeciálne pre balenie produktov ktoré musia "dýchať"
- aplikátor inertného plynu na predĺženie trvanlivosti výrobkov (syry, plnené bagety, záviny)
- zakladanie do zvaru - zariadenie na založenie fólie prečnievajúcej cez obrys šírky výrobku.
- dátumovačky (páska, rotačná matrica dry touch, ink-jet)

Obalové materiály môžu byť číre, alebo potlačené nekonečnou, resp. orientovanou potlačou.