Predaj a servis pekárenských strojov a zariadení
Kontakty
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sídlo firmy:

Montpek, s.r.o.

Nitrianská 205/9
951 04  Malý Lapáš
SLOVAKIA

IČO:         46 897 844
IČ DPH:    SK2023633755
Zapísaná: OR SR Nitra odd. Sro Vl.č. 33007/N


mob.:    +421 905 920 550

e-mail:  montpek@montpek.sk
e-mail:  bosak7@gmail.com
web:     www.montpek.sk

Kontakt
24 hodinový servis