Predaj a servis pekárenských strojov a zariadení
Produkty
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt
24 hodinový servis
Vystrekovacia mycia linka

Tlaková myčka

Ultrazvuková myčka

Sušiace tunely

Čistička plechov

Čistička plechov priebežná

Fritézy