Predaj a servis pekárenských strojov a zariadení
Produkty
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt
24 hodinový servis
Etážová pec MIWE

Štandardná, etážová veľmi úsporná pec. Pečná plocha 5-22m2. Celonerezové prevedenie. Vykurovanie olejové, plynové, prípadne elektrické. Vysoká úspora energie vďaka silnej izolaci, krátkým cestám vedenia topného média a jednotlivým okruhom systému, v ktorých možno nastaviť rozdielne teploty. Ekonomická prevádzka vďaka krátkej požadovanej dobe zohriatia.
Digitálne alebo počítačové ovládanie.
Možnost automatického osadzovania pomocou MIWE athlet.
Rotačná pec MIWE Roll-in

Rotačná pec MIWE Roll-in - absolútna špička v mezinárodnom porovnaní. Veľmi dobrá pec s vyváženým výkonom pečenia, vhodná pre kompletný program pečenia. Rovnomerné odovzdávanie žiaru na pečivo, energeticky úsporná, vynikajúca účinnost.