Predaj a servis pekárenských strojov a zariadení
Produkty
----------------------------------------------------------------------------------------------

CYKLOTERMICKÁ PRIEBEŽNÁ MODULÁRNA PEC

Pec je určená pre pečenie pakárskych, cukrárskych i ďalších produktov, kde je požadovaná vysoká produktivita výroby. Vysoké výkony pri zachování ekonomického procesu pečenia zaisťuje ekologický horák a maximálne využitie dodanej energie. Pec môže byť používaná samostatne pre ručné osadzovanie výrobkov, alebo je současťou pečivové linky o vysokom hodinovom výkone.
Kontakt
24 hodinový servis